SSSR i Latinskaia Amerika 1917-1967

VOL'SKII, V[iktor] V[atslavovich], otvetstvennyi redaktor

Add 
to Cart


Moskva: Izdatel'stvo "Mezhdunarodnye Otnosheniia," 1967. Small 8vo. Cloth. 214 p. Alexander Dallin's copy, SIGNED by him on the front paste-down. Very good. [90664]

$25.00


Topic Notification


Browse Categories
Site by Bibliopolis