Rozmowa J. Stalina z H.G. Wellsem: (Dyskusja Pomiedzy Przedstawicielem Kwitnacej Demokracji robotniczej a Obronca Zagniwajacej Demokracji Burzuazyjnej).

STALIN, J. i H.G. Wells

Add 
to Cart


Detroit: Wydawnictwo Polskiego Oswiatowego Stowarzyszenia Wydawniczego (Polish Educational Pub. Ass'n.), ca. late-1930s. Wraps. 16 p. Tania Bibljoteczka Robotnicza Serja Popularna - Nr. 1. [573]

$20.00


Topic Notification


Browse Categories
Site by Bibliopolis