Rezolucje i Uchwaly XI Zlazdu Komunistycznej Partji Rosji (bolszewików) 27 Marca - 3 Kwietnia 1922 g

(COMMUNIST PARTY OF THE SOVIET UNION)

Add 
to Cart
Price: $35.00


Moskwa: Polskie Wydawnictwo Komunistyczne "Trybuna," 1922 g. Przeklad z rosyjskiego pod redakcja St. Bobinskiego. Wraps. 62 p . Some minor chipping at extremities of cover. Pages unopened. 489

$35.00


Topic Notification


Browse Categories
Site by Bibliopolis