Proletarjat: Pierwsza Socjalno-Rewolucyjna Partja w Polsce

INSTYTUT MARKSA-ENGELSA-LENINA PRZY CK WKP(B)

Add 
to Cart


Opracowal Henryk Bicz. Illus. with photos. Moskva: Towarzystwo Wydawnicze Robotników Zagranicznych w ZSRR, 1934. 240 p. Scarce. [479]

$60.00


Topic Notification


Browse Categories
Site by Bibliopolis