[86834] SHERLOCKIANA: MEDDELELSER FRA SHERLOCK HOLMES KLUBBEN I DANMARK, THE DANISH BAKER STREET IRREGULARS

SHERLOCKIANA: MEDDELELSER FRA SHERLOCK HOLMES KLUBBEN I DANMARK, THE DANISH BAKER STREET IRREGULARS

No. 2 (1956), Nr. 3-4 (1956), Nr. 1-2 (1957), Nr. 3-4 (1957), No. 1-2 (1958), Nr. 3-4 (1958), No. 1 (1959), Nr. 4 (1959), Nr. 1-2 (1960), Nr. 3-4 (1960) & Nr. 1 (1961). Very good. [86834]

Price: $75.00

See all items in Sherlockiana