Edinniyat Front na Mezhdunarodniya Proletariat i na Narodite Protiv Fashizma

Sofia: Izdatelstvo na Bulgarskata Komunisticheska Partiya, (1949). Wraps. 50 p. [493]

Price: $15.00

See all items in Communism
See all items by