Stroitelstvo Sotsializma v Koree

Moskva: Izdatelstvo "Znanie," 1958. 8vo. Wraps. 22 p. Seriya VII, N° 23. Label on cover. [35517]

Price: $22.50

See all items in Communism
See all items by