Ispanskaya Kompartiya Boretsya za Pobedu

Moskva: Gosudarstvennoe Sotsialno-Ekonomicheskoe Izdatelstvo, 1938. 8vo. Wraps. 179 p. [35443]

Book of documents about the role of the Communist Party in the Spanish Civil War.

Price: $75.00

See all items in Spanish Civil War
See all items by ,