Sovremenni Moment v otsink Parti Sotsialistov-Revoloutsionerov, (Fevral-Mart 1919 g.)

Izdano v Parizh v Iun 1919 g., I. A. Rubanovichem, Predstavitelem Parti Sotsialistov-Revolutsionov v Mezhdunarodnom Sotsialisticheskom Buro, i Chlenami Tsentralnavo Komiteta Parti Sotsialistov-Revolutsionerov, V. M. Zenzinovim i V. V. Sykhomlinim. New York: Gruppa Parti Sotsialistov-Revolutsionerov, 1919. 16mo. Wraps. 64 p. Small chip at base of rear cover; else very good. Scarce. [31980]

Price: $150.00

See all items in Socialism