Praca Najemna i Kapital. Karol MARKS.

Praca Najemna i Kapital

W 50-ta Rocznice Smierci. Winnipeg, Kanada: Nakladem "Glosu Pracy," 1933. Wraps. 32 p. [2515]

Price: $25.00

See all items in Socialism
See all items by