Stockholms Segelsjöfart: Anteckningar om Huvudstadens Kofferdiflotta och Dess Män med en Översikt av Stadens och Rikets Sjöfartsförhällanden från Äldsta tid Intill våra Dagar: Minnesskrift 1732-1932

With b/w illustrations. Stockholm: Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1932. Small 4to. Blue cloth, stamped in gilt & blind. 543 p. 1st edition. Inscription on front free endpaper; else very good. [101694]

Price: $30.00

See all items in Maritime
See all items by , , ,