Etnokonfessiia v Sovietskom Gosudarstve, Mennonity Sibiri v 1920-1980-e gody: Annotirovannyi Perechen' Arkhivnykh Dokumentov i Materialov: Izbrannye Dokumenty. A. I. SABIN, izdanie podgotovil.
Etnokonfessiia v Sovietskom Gosudarstve, Mennonity Sibiri v 1920-1980-e gody: Annotirovannyi Perechen' Arkhivnykh Dokumentov i Materialov: Izbrannye Dokumenty

Etnokonfessiia v Sovietskom Gosudarstve, Mennonity Sibiri v 1920-1980-e gody: Annotirovannyi Perechen' Arkhivnykh Dokumentov i Materialov: Izbrannye Dokumenty

Sankt-Peterburg, 2006. 8vo. Pictorial boards. 487 p. 1st edition. One of 700 copies. Fine. [101350]

Price: $50.00

See all items in Communism, Religion
See all items by ,