Vilajeti i Kosovës MË 1878-1912. Shukri RAHIMI.
Vilajeti i Kosovës MË 1878-1912

Vilajeti i Kosovës MË 1878-1912

Illustrated with b/w photos. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore iu Krahinës Socialiste Autonome të Kosoves, 8vo. Boards. 209 p. 1st edition. Tirazhi: 5000 kopje. Very good. [100569]

Price: $50.00

See all items in Albania
See all items by